Ouderapp. Social Schools

Waarom gebruiken we de app. Social Schools?

Wij vinden ouderbetrokkenheid heel belangrijk. We maken gebruik van de app. Social Schools om u op de hoogte te houden van het wel en wee van uw kind (eren) in de groep.

Wat is Social Schools?

Social Schools is een veilig, afgesloten platform. Alleen ouders die toestemming hebben gekregen van de school, kunnen in deze omgeving. U heeft alleen toegang tot de groepen van uw kind(eren) en de algemene schoolgroep.

Waar is Social Schools voor bedoeld? 

De groepsleerkrachten van 't Oldhof sturen u afwisselend informatie: foto’s en filmpjes van situaties of gebeurtenissen in de klas, geschreven tekstberichten, uitnodigingen voor evenementen, links naar handige websites etc. 
Daarnaast kan de leerkracht u een persoonlijk bericht sturen met informatie over uw kind of voor het maken van een afspraak. Een ouder kan de leerkracht ook persoonlijk een bericht sturen. Mocht de informatie gaan over 'spannende' situaties of gebeurtenissen, dan heeft telefonisch contact tussen ouders en leerkracht sterk de voorkeur.

Wat verwachten we van u?

Wij verwachten dat u de regels rondom privacy en het verspreiden van online materiaal respecteert. Dit betekent dat informatie niet verspreid moet worden buiten de app. van Social Schools. Wij verwachten dat alle gebruikers binnen het portaal een positieve, opbouwende, realistische en zinvolle manier van communiceren na staan. Er mogen geen negatieve berichten en/of anderszins schadelijke (beeld)materialen geplaatst worden die nadelig kunnen zijn voor individuele leerlingen, ouders, eerkrachten of de school. Er wordt binnen het portaal met elkaar gecommuniceerd, niet over elkaar. Schelden, discrimineren, bedreigen en seksueel getinte communicatie zijn op geen enkele wijze geoorloofd. U spreekt ons erop aan en wij u.