Fusie met basisschool Jan Ligthart

Fusie
Aan het einde van dit schooljaar (2022-2023) zullen de basisscholen Jan Ligthart en 't Oldhof fuseren. Op dit moment is de directie volop bezig om met de teams van beide scholen het onderwijs opnieuw vorm te geven, waarbij niet voorbij wordt gegaan aan wat werkt. De teamleden treffen elkaar met enige regelmaat en stemmen daarbij de wensen voor het toekomstig onderwijs op de nieuwe school af. Robert Franken wordt de directeur op de nieuwe school. 

Nieuwbouw
Het nieuwe schoolgebouw zal worden gesitueerd naast sportpark ‘t Wooldrik. Het wordt een prachtige school met veel faciliteiten rondom het schoolgebouw. Denk hierbij aan diverse sportgelegenheden, voor- en naschoolse opvang, het zwembad, het Cruyfcourt en aanbod van fysio-, logo- en ergotherapie.
De tekeningen voor het nieuwbouwplan Het Wooldrik zijn zo goed als klaar. Op beide scholen hangt in de hal een tekening met QR-codes. Door met de telefoon een code te scannen, krijg je van de verschillende plekken in en om de school een reëel beeld, van hoe het eruit gaat zien.
Verwacht wordt dat de nieuwbouw omstreeks juni 2024 gerealiseerd zal zijn. Samen met de Jan Ligthart zullen onze kinderen het nieuwe schoolgebouw betrekken.