Ouders

We vinden de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van de leerling belangrijk. De driehoeks relatie tussen Kind -, Ouders en Leerkracht is ons vertrekpunt van waaruit wij de leerling het onderwijs aan willen bieden. Ouders kennen hun kind vanuit de thuissituatie goed en leveren waardevolle informatie aan, die de leerkracht input geeft of kan gebruiken bij het begeleiden van de leerling.

Communicatie

We proberen als school duidelijk met ouders en naar ouders toe te communiceren. Dit doen we op verschillende manieren:
- Informatief: de maandelijkse nieuwsbrief met schoolse zaken op organisatorisch of onderwijsinhoudelijk gebied
- kalender op Social Schools
- berichtgeving vanuit de groepen op Social Schools (zie voor uitleg de bladwijzer 'Social Schools')

Kennismakingsgesprekken

Om jaarlijks de informatie van ouders te ontvangen organiseren we in september de kennismakingsgesprekken. Ouders stellen de leerkracht op de hoogte van wat zij denken dat hun zoon of dochter nodig heeft om zich te ontwikkelen het komend schooljaar.

Ouder-/kindgesprekken 

Drie jaarlijks nodigt de leerkracht de ouders uit om hen te informeren over de resultaten van zoon of dochter. Vanaf groep 5 zit de leerling hierbij en neemt vooral de leerling het initiatief om te vertellen over hoe het met hem gaat op school qua welzijn, resultaten en werkhouding.

Informatieavonden

In september organiseren we voor de groepen 3 een informatieavond. Op deze avond geven de leerkrachten informatie over het komende schooljaar. In groep 3 staat het leesproces centraal en is het goed om als ouders hierover te worden geïnformeerd.
Halverwege oktober staan de informatieavonden voor de groepen 7 en 8 gepland. Tijdens deze avonden wordt het Voortgezet onderwijs besproken, waarbij we de uitstroomniveaus, de verschillende scholen en de profielen toelichten. Ook het tijdspad van advies komt aan bod, zodat ouders en kind al in een vroeg stadium kunnen oriënteren op een school voor VO.

Naast het informeren zien we ouders ook graag in de school bij vieringen en festiviteiten. De ouderraad organiseert mede de activiteiten, maar zonder extra hulp van andere ouders lukt dit niet. "Sinterklaas op school, Palmpaasoptocht, Kerst, oefenen van de musical. 'het controleren op luizen', het helpen fruit snijden, meerijden naar uitstapjes of sporttoernooien; allemaal activiteiten waarbij hulp van harte welkom is om net dat extra's te bieden aan de leerlingen. We hopen dan ook dat ouders ook zelf de betrokkenheid tonen en samen een stukje verantwoordelijkheid willen oppakken om te ondersteunen bij de extra activiteiten die mede door de OR worden georganiseerd.