Onderwijs in jaargroepen

Op basisschool 't Oldhof organiseren we ons onderwijs in jaargroepen. Binnen deze jaargroepen hanteren we verschillende aanpakken en verschillende instructieniveaus. We onderscheiden de volgende drie niveaus:
1. Een verdiepende aanpak: instructieonafhankelijkeleerlingen (op basis van de leerlinggegevens) die een verkorte instructie krijgen.
2. Een basisgerichte aanpak: instructiegevoelige leerlingen (eveneens op basis van de leerlinggegevens) die een basisinstructie krijgen.
3. Een intensieve aanpak: instructieafhankelijke leerlingen (op basis van de leerlinggegevens) die verlengde instructie krijgen.


Door de inzet van digitale middelen kunnen we met rekenen, taal en spelling de leerling volgen en naar behoefte extra uitdagen of instrueren. Op deze manier kan het onderwijs beter worden afgestemd op de individuele behoefte van de leerling. Door te werken vanuit leerdoelen krijgt de leerkracht naast het geven van instructie een meer coachende rol. De leerling krijgt geleidelijk meer verantwoordelijkheid over het eigen leerproces.


In het schooljaar 2022-2023 hanteren we de volgende groepsindeling:
Groep 1/2 Juf Michelle (ma t/m vr) en juf Daphne (woensdagmorgen)
Groep 3/4 Meneer Tim (hele week) en juf Daphne (di - en woensdagmorgen)
Groep 5/6 Juf Kaylee (de hele week) 
Groep 7 Juf Liinde (ma t/m woe) en Juf Evelien (vr)
Op donderdag is groep 7 gecombineerd met groep 8
Groep 8

Meneer Taco (de hele week)

Vanwege de AVG wetgeving worden er geen foto's van kinderen gepubliceerd op de Website. Voor de ouders van de leerlingen is de app Social Schools beschikbaar, waar met regelmaat foto's en berichten vanuit de groep worden gedeeld.