Onderwijs in jaargroepen

Op basisschool 't Oldhof organiseren we ons onderwijs in jaargroepen. Binnen deze jaargroepen hanteren we verschillende aanpakken en verschillende instructieniveaus. We onderscheiden de volgende drie niveaus:
1. Een verdiepende aanpak: instructieonafhankelijkeleerlingen (op basis van de leerlinggegevens) die een verkorte instructie krijgen.
2. Een basisgerichte aanpak: instructiegevoelige leerlingen (eveneens op basis van de leerlinggegevens) die een basisinstructie krijgen.
3. Een intensieve aanpak: instructieafhankelijke leerlingen (op basis van de leerlinggegevens) die verlengde instructie krijgen.


Door de inzet van digitale middelen kunnen we met rekenen, taal en spelling de leerling volgen en naar behoefte extra uitdagen of instrueren. Op deze manier kan het onderwijs beter worden afgestemd op de individuele behoefte van de leerling. Door te werken vanuit leerdoelen krijgt de leerkracht naast het geven van instructie een meer coachende rol. De leerling krijgt geleidelijk meer verantwoordelijkheid over het eigen leerproces.


In het schooljaar 2021-2022 hanteren we de volgende groepsindeling:
Groep 1/2Juf Daphne (ma t/m di) en juf Ellen (Woensdagmorgen, do en vrijdagmorgen)
Groep 3 /4Meneer Tim 
Groep 5/6Juf Kaylee (de hele week) en meneer Stefan (dinsdag en vrijdagmiddag)
Groep 7/8Juf Elise (de hele week) en meneer Stefan (woensdag, donderdag en vrijdagmorgen)
  

Vanwege de AVG wetgeving worden er geen foto's van kinderen gepubliceerd op de Website. Voor de ouders van de leerlingen is de app Social Schools beschikbaar, waar met regelmaat foto's en berichten vanuit de groep worden gedeeld.