'Veilige school'

Wij hanteren ‘de Regelmeter’ om de leerlingen de 7 schoolregels eigen te maken De regelmeter geeft de kinderen inzicht hoe deze regel terug te zien is in de groep en daarbuiten.
De regels worden op een oplossingsgerichte manier aangeboden, besproken en doorleefd met de hele school. Iedere groep komt aan bod  en biedt een regel aan de hele school aan. Dit kan met een lied, een toneelstukje of een verhaal. Het leren nemen van eigen verantwoordelijkheid in de omgang met anderen staat centraal. De zeven pedagogische regels op ’t Oldhof zijn vanuit deze gedachte ontwikkeld en dienen als steun voor iedereen. De regels worden verbeeld op een muur in de centrale hal van het hoofdgebouw. Iedere 3 weken wordt een regel schoolbreed aangeboden door een groep kinderen onder begeleiding van een leerkracht.

1. Blijf beleefd

2. Samen spelen

3. Ssst in school

4. Fouten maken mag

 

5. Zuinig zijn

6. Blijf bij jezelf

7. Zet ’m op samen